Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart



stamboom familie VAN OSSELAER

en aanverwante families VAN GRIMBERGE (2de orde)

VEREECKEN, FRANCKAERT (3de orde)

RAES, BALS, DE SCHRYVER, MORTIER (4de orde)


Inzendvoorwaarden:

1. Ingezonden kunnen worden:

  • Postzegels per stuk, per serie, per partij of als collectie ongeacht soort, aantal of samenstelling.
  • Eerste dag enveloppen (FDC), poststukken, oude brieven, etc.
  • Filatelistische literatuur, lege albums, materiaal, etc.
  • Munten
  • Oude prentbriefkaarten
  • Oude aandelen en andere verzamelobjecten

2. Geheimhouding: over inzenders worden door ons nimmer informatie verstrekt.

3. Bij zegels van twijfelachtige herkomst, dan wel echtheid, is de veilinghouder gerechtigd, deze al dan niet met kennisgave aan de inzender, te verifiëren, te keuren, dan wel te doen laten keuren door een erkend keurmeester. De extra kosten komen voor rekening van de inzender.

4. Inzendingen kunnen worden geweigerd zonder opgave van redenen.

5. De veilinghouder heeft het recht kavels van dezelfde inzender samen te voegen of te splitsen, indien hierdoor naar zijn oordeel een betere opbrengst verwacht mag worden.

6. Het inzenden van materiaal betekent onherroepelijke opdracht tot veilen.

7. Kavels welke niet verkocht worden zullen naar oordeel van de veilinghouder al dan niet op een van de volgende veilingen in bod gebracht worden dan wel teruggezonden worden.

8. Elke inzending is verzekerd tegen brand, inbraak, etc., voor een bedrag van de vastgestelde inzet minus 15%.

9. Over gelimiteerde kavels wordt, bij niet verkoop, 15% van de gelimiteerde prijs + 2 euro per kavel aangerekend.

10. Inzendingen kunnen verzekerd per post aan ons worden verzonden, of aan ons kantooradres na telefonische afspraak worden geleverd.

11. Zodra de veilingcatalogus is verschenen, ontvangt de inzender een opgave van de kavelnummers en inzet, die uit de inzending zijn gemaakt.

12. Door inzending van materiaal geeft men te kennen met de vorrwaarden bekend te zijn en deze in zijn geheel te aanvaarden.

13. Afrekening: Deze vindt in regel plaats ongeveer 4 weken na de veiling. Inzenders ontvangen een opbrengstlijst na de 2de week van de veiling.